Υπεύθυνη Επιτροπών

Εύα Κουλουριώτη – Αντιπρόεδρος

Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής

Είναι υπεύθυνη για την επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τοπικά και διεθνή θέματα. Παράλληλα, χρησιμοποιεί πόρους από τοπικούς και διεθνείς πολιτικούς οργανισμούς για την αξιολόγηση επίκαιρων καταστάσεων και τη διαμόρφωση απόψεων με σκοπό την επιρροή των οργανισμών υπεύθυνων για τις λήψεις των αποφάσεων.

Υπεύθυνη

Αντωνία Δήμου, Πολιτική Επιστήμων
[email protected]

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αφορά την προώθηση των βασικών στοιχείων τα οποία συνεισφέρουν στην δυναμική της “αγοράς” για την διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών με ελευθεριότητα και επάρκεια. Ταυτόχρονα, σχετίζεται με την σταδιακή προώθηση των επιχειρησιακών σχεδίων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά και των ευκαιριών αξιοποίησης των φυσικών πόρων με τεχνολογικά μέσα, τις οργανωτικές και επικοινωνιακές δυνατότητες, αλλά και ένα πλαίσιο εγγυημένων συναλλαγών. Ο τομέας αυτός συνιστά επίσης σε κοινωνικό επίπεδο μια προοπτική του εργατικού δυναμικού για έναν κόσμο ευμάρειας.

Υπεύθυνη

Έλενα Στάμου, Marketing specialist, co-founder Swaplanet
[email protected]

Επιτροπή Παιδείας & Εργασίας

Στοχεύει στη συνεισφορά μας για την υλοποίηση των στόχων της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον εργασιακό τομέα. Όχι μόνο πρακτικά σε επίπεδο γνώσης, αλλά και ευρύτερα στις αξίες για την έμφυλη ισότητα των δικαιωμάτων και την ατομική ανέλιξη, γιατί αυτά αποτελούν άξονες του πολιτικού μας πολιτισμού. “Παιδεία και Απασχόληση” υποδηλώνουν έναν κόσμο στον οποίο θα κυριαρχεί η αξιοποίηση της δυναμικής παρουσίας των γυναικών με γνωστικές και επαγγελματικές δυνατότητες. Παράλληλα, στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και εκδηλώσεις πολιτισμικών φορέων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Η επιτροπή επίσης, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς υπεύθυνους για την θέσπιση βραβείων και χορηγιών και άλλων μέσων ενθάρρυνσης της ανάπτυξης γραμμάτων και τεχνών στηρίζοντας παράλληλα την άμεση συμμετοχή στον συντονισμό των δράσεων.

Υπεύθυνη

Λάουρα Αλιμπράντη, Κοινωνιολόγος / Εμπειρογνώμων
[email protected]

Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μελετά το κάθε θέμα από την σκοπιά της δημόσιας υγείας, ενδιαφέρεται για υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, εξετάζει προβλήματα που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και τη μεταβολή της κοινωνικής πραγματικότητας.

Υπεύθυνη

Ντιάνα Παπαλά, Ιατρός Ογκολόγος
[email protected]

Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Έχει ως στόχο την εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας, την υποβολή συστάσεων και προτάσεων για τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων της, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τέλος, τη μετατροπή της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία που δίνει ευκαιρίες και αυτές είναι ίσες για όλους.

Υπεύθυνη

Χρυσούλα Μαρινάκη, Δικηγόρος
[email protected]

Europe Alive

Υπεύθυνη

Μαντώ Μπελεγρή, Συμβολαιογράφος
[email protected]

Επιτροπή Youth Alive

Είναι μια επιτροπή Νεότητας και Εθελοντισμού που απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18 έως 30 ετών. Μέσα από την επιτροπή αυτή, μελετάμε εκτενέστερα τα προβλήματα που απασχολούν τις νέες γυναίκες της χώρας μας, και προσπαθούμε να ακουστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, συμμετέχουμε σε δράσεις προσφοράς με στόχο την καταπολέμηση επίκαιρων προβλημάτων της κοινωνίας μας.

Υπεύθυνη

Επιτροπή Πολιτισμού

Υπεύθυνη

Πλατανίτη Νικολέττα, Art conservator
[email protected]

Έλενα Ροιλού

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κατερίνα Κορώνη, Φιλόλογος
[email protected][email protected]