Υπεύθυνη Επιτροπών

Εύα Κουλουριώτη – Αντιπρόεδρος

Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής

Είναι υπεύθυνη για την επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τοπικά και διεθνή θέματα. Παράλληλα, χρησιμοποιεί πόρους από τοπικούς και διεθνείς πολιτικούς οργανισμούς για την αξιολόγηση επίκαιρων καταστάσεων και τη διαμόρφωση απόψεων με σκοπό την επιρροή των οργανισμών υπεύθυνων για τις λήψεις των αποφάσεων.

Υπεύθυνη
Ντόρα Πάλλη-Σιούτου

Αναπληρώτρια
Αλίκη Σπανδάγου, Δικηγόρος

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αφορά την προώθηση των βασικών στοιχείων τα οποία συνεισφέρουν στην δυναμική της “αγοράς” για την διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών με ελευθεριότητα και επάρκεια. Ταυτόχρονα, σχετίζεται με την σταδιακή προώθηση των επιχειρησιακών σχεδίων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά και των ευκαιριών αξιοποίησης των φυσικών πόρων με τεχνολογικά μέσα, τις οργανωτικές και επικοινωνιακές δυνατότητες, αλλά και ένα πλαίσιο εγγυημένων συναλλαγών. Ο τομέας αυτός συνιστά επίσης σε κοινωνικό επίπεδο μια προοπτική του εργατικού δυναμικού για έναν κόσμο ευμάρειας.

Υπεύθυνη
Εύη Τατούλη, Νομικός, Πολιτευτής Αρκαδίας
[email protected]

Επιτροπή Παιδείας, Απασχόλησης & Πολιτισμού

Στοχεύει στη συνεισφορά μας για την υλοποίηση των στόχων της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον εργασιακό τομέα. Όχι μόνο πρακτικά σε επίπεδο γνώσης, αλλά και ευρύτερα στις αξίες για την έμφυλη ισότητα των δικαιωμάτων και την ατομική ανέλιξη, γιατί αυτά αποτελούν άξονες του πολιτικού μας πολιτισμού. “Παιδεία και Απασχόληση” υποδηλώνουν έναν κόσμο στον οποίο θα κυριαρχεί η αξιοποίηση της δυναμικής παρουσίας των γυναικών με γνωστικές και επαγγελματικές δυνατότητες. Παράλληλα, στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και εκδηλώσεις πολιτισμικών φορέων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Η επιτροπή επίσης, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς υπεύθυνους για την θέσπιση βραβείων και χορηγιών και άλλων μέσων ενθάρρυνσης της ανάπτυξης γραμμάτων και τεχνών στηρίζοντας παράλληλα την άμεση συμμετοχή στον συντονισμό των δράσεων.

Υπεύθυνη
Χρύσα Ζάχου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας DEREE
[email protected]

Αναπληρώτρια
Ζωή Μπαβέλα, Φιλόλογος
[email protected]

Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μελετά το κάθε θέμα από την σκοπιά της δημόσιας υγείας, ενδιαφέρεται για υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, εξετάζει προβλήματα που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και τη μεταβολή της κοινωνικής πραγματικότητας.

Υπεύθυνη
Ζωή Ράπτη, Δικηγόρος, Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος ΝΔ
[email protected]

Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Έχει ως στόχο την εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας, την υποβολή συστάσεων και προτάσεων για τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων της, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τέλος, τη μετατροπή της κοινωνίας μας σε μια κοινωνία που δίνει ευκαιρίες και αυτές είναι ίσες για όλους.

Υπεύθυνη
Όλγα Παυλίδου-Κουτρουμπή

Αναπληρώτρια
Ελένη Ζέπου-Χαρλαύτη, Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Ψυχικού
[email protected]

Europe Alive 65+

Υπεύθυνη
Γαβριέλλα Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού
[email protected]

Επιτροπή Youth Alive

Είναι μια επιτροπή Νεότητας και Εθελοντισμού που απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18 έως 30 ετών. Μέσα από την επιτροπή αυτή, μελετάμε εκτενέστερα τα προβλήματα που απασχολούν τις νέες γυναίκες της χώρας μας, και προσπαθούμε να ακουστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, συμμετέχουμε σε δράσεις προσφοράς με στόχο την καταπολέμηση επίκαιρων προβλημάτων της κοινωνίας μας.

Υπεύθυνη
Αλίντα Παπασίνου-Μπλέτα, Καθηγήτρια Μπαλέτου, Φιλόλογος
[email protected]

Αναπληρώτρια
Αναστασία Τάτση, Υπεύθυνη Έρευνας και Επικοινωνίας
[email protected]

Επιτροπή Μελών

Υπεύθυνη
Τιτίκα Παπασιδέρη, Συνταξιούχος

Αναπληρώτρια
Θάλεια Οικονόμου, Συνταξιούχος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κατερίνα Κορώνη, Φιλόλογος
[email protected][email protected]

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Απόστολος Τσοράκης, Δημοσιογράφος
[email protected]