ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών - European Union of Women - ιδρύθηκε το 1953 στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας από την Αυστριακή βουλευτή Δρ. Λόλα Σολάρ. Στόχος της είναι να επιτρέψει στις γυναίκες να συμβάλουν στο διεθνές γίγνεσθαι και να τονώσει το ενδιαφέρον τους για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Αριθμεί 17 χώρες μέλη και 3 υπό ένταξη.

ΡΟΛΟΣ

Η EUW έχει συμβουλευτικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Συμβάλλει στο έργο του Ευρ. Κοινοβουλίου μέσω και των εθνικών βουλευτών του τμήματος Γυναικών του ΕΛΚ με το οποίο συνεργαζόμαστε και έχουμε δημιουργήσει μαζί την «Ομοσπονδία Γυναικών Ευρώπης -EWA».

ΣΤΟΧΟΙ

Η EUW εργάζεται για την ενδυνάμωση της ειρήνης στη βάση της δικαιοσύνης και την ελεύθερη συνεργασία των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών ξεχωρίζει για τη διαφύλαξη τηςανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας, την συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μέσα από έξι επιτροπές η EUW, κάνει ερευνητικό έργο σε θέματα του σήμερα και, το πιο σημαντικό, του αύριο και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών τροφοδοτούν διάφορους εθνικούς και διεθνείς φορείς με τα πορίσματα τους. Το έργο έχει μια μοναδική γεύση, καθώς συγκεντρώνει εμπειρία και αποτελέσματα από γυναίκες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες είναι ενταγμένες στην κεντροδεξιά πολιτική σκέψη.

ΜΕΛΗ

Μεμονωμένα μέλη της EUW περιλαμβάνουν εκλεγμένες εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό καθώς και σε εθνικά κοινοβούλια, επιχειρηματίες και γυναίκες επαγγελματίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κάθε χώρα μέλος έχει το δικό της ζωντανό τμήμα που λειτουργεί ως αυτόνομο σωματείο και συνεργάζεται στενά με το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Διοικητικό Συμβούλιο και τις διεθνείς επιτροπές.

Κατά τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια, ο ρόλος των γυναικών έχει αλλάξει και παράλληλα αλλάζει και η EUW.
Η EUW προτρέπει μεταξύ άλλων τις γυναίκες - σε όλη την ήπειρο - να λάβουν ενεργό μέρος στην πολιτική και δημόσια ζωή.
Βοηθά τις γυναίκες στις αναδυόμενες δημοκρατίες να παίξουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνών τους από την αρχή.

Πιστεύουμε πως οι στόχοι μας θα υλοποιηθούν μόνο με την αύξηση της επιρροής των γυναικών στην πολιτική και στην κοινωνία.