Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα εγγεγραμμένα μέλη του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4μμ στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου που βρίσκεται στην οδό Σίνα 31 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων Ημερησίας διάταξης.

Ατομική πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει σταλεί σε όλα τα μέλη.

EUW Hellas

Privacy Preference Center