ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
για   την  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

GREECE: Education and Employment Commission

(2017-2018)

Chryssa Zachou, Laura Alipranti, Zoi Bavela, Helena Stamou,  Nadia Stavropoulou, Maria Zarotiadou

Στη   σελιδα  11.

Προτάσεις  πολιτικής  για   την  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σελιδα   15. 

Συστάσεις   για  την  Προώθηση  της  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με την ενίσχυση της   συμμετοχής  των  γυναικών   στο εκπαιδευτικό  σύστημα

EUW Report 2018 – Education and Employment Commission