Η Επιτροπή Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρουσιάζει σήμερα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το παρακάτω ερωτηματολόγιο που σχεδίασε  και διενήργησε  μέσα από την πλατφόρμα της Google με  ακριβή  αποτελέσματα και τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από όλες τις ηλικιακές ομάδες και από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 
 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου  παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο  Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς  Οργάνωσης Ευρωπαικής Ένωσης Γυναικών EUW στο Λονδίνο. Η Διεθνής Πρόεδρος και το ΔΣ συνεχάρη την Επιτροπή για το έργο της  καθώς  και για τη μελέτη που παρουσίασε, με ψήφισμα το οποίο  συζητήθηκε στην εκδήλωση της Επιτροπής , το Δεκέμβριο του 2017, και θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση που θα καταθέσει το EUW  στον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης .
 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω ότι μία κοινωνία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα αν η Κοινωνία αυτή δεν εφαρμόζει πρωτίστως και σε απόλυτο βαθμό την ισότητα μεταξύ των φύλων και δεν αναπτύσσει τους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν την εφαρμογή της ισότητας αυτής σε όλους τους τομείς.