Το workshop θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Για την συμμετοχή σας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΉ στο [email protected]

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.